Chương trình giáo dục của chúng tôi dựa trên khung chương trình và giáo trình quốc tế được công nhận toàn cầu từ Kindermusik dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) và Trinity (Trinity College London) cho các bộ môn âm nhạc; ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) và NATD (National Association of Teachers of Dancing) cho các bộ môn vũ đạo. ABRSM, Trinity, ISTD và NATD là những hội đồng khảo thí âm nhạc và vũ đạo hàng đầu thế giới, bao gồm nhiều thể loại và phong cách đa dạng nhất hiện nay. Những chương trình học này giúp học viên cân bằng cả khía cạnh kỹ thuật lẫn trình diễn, đồng thời chuẩn bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế về âm nhạc và trình diễn nghệ thuật được công nhận toàn cầu. Tin tưởng rằng văn hóa Việt Nam là tài sản lớn nhất mà mỗi chúng ta có được, đem đến bản sắc riêng khi hoà nhập thế giới, chương trình học tại SMPAA còn giúp học viên học hỏi, cảm nhận và sáng tạo từ những giá trị nguồn cội.

 

Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chương trình giáo dục bao quát và đa chiều của SMPAA giúp trang bị cho học viên kiến thức cùng khả năng nghệ thuật vững chắc. SMPAA mang đến ba chương trình giáo dục: Feel (Cảm nhận) – Believe (Tin Tưởng) – Inspire (Truyền Cảm Hứng) được xây dựng với định hướng rõ ràng, nhằm đặt nền tảng cho học viên phát huy tiềm năng âm nhạc và trình diễn nghệ thuật cao nhất trong lĩnh vực mà các em lựa chọn.

FEEL

This package is designed to introduce students to music and performing arts education within clear structures. Students will start building their foundational knowledge, connecting with themselves while developing their interests in music and the performing arts. For children and adults who participate for recreational purposes, this package offers life-enriching music and performing arts programs that suit the particular pace, needs, and strengths of these students.

BELIEVE

This package acknowledges students’ progress and development with standardised assessment schemes and carefully staged goals. Students will be able to measure and recognise their achievements in music and the performing arts. This package will motivate students to enhance their self-confidence through mandatory yearly international examinations (ABRSM, Trinity, ISTD and NATD).

INSPIRE

This package develops a cohesive bridge for students who wish to pursue either further training or professional employment as artists. All students will follow a structured program with international qualifications, and global perspectives, while taking part in various artistic pursuits. Students will further build on their established knowledge, enhance their performance capabilities and expand their expertise. Our exciting, relevant and challenging developmental programs listed below will present aspiring students with the opportunity to transfer and apply a range of abilities and skills:

  •     SLP Choir
  •     SLP Band
  •     SOUL Production
  •     SOUL Performance class