Chương trình giáo dục Vũ đạo tại SMPAA được xây dựng dựa trên phương pháp từ ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) và/hoặc NATD (National Association of Teachers of Dancing) – hai hội đồng khảo thí vũ đạo hàng đầu thế giới. Chúng tôi tự hào mang đến chương trình giáo dục vũ đạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với mục đích giúp học viên đạt được khả năng cao nhất trong môi trường năng động, sáng tạo và có tính khích lệ.

Nhấn mạnh vào việc tập luyện vũ đạo an toàn, chương trình giảng dạy Vũ đạo tại SMPAA chú trọng vào việc:

  • Tạo ra một môi trường học tập sáng tạo và vui tươi
  • Phát triển thể chất thông qua các bài tập có hệ thống
  • Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng xã hội
  • Khuyến khích khả năng thể hiện bản thân, sự tự tin và ý thức về bản thân
shutterstock_272347412