Chương trình giáo dục Vũ đạo tại SMPAA được xây dựng dựa trên phương pháp từ ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) – Hội đồng khảo thí vũ đạo hàng đầu thế giới. Chúng tôi tự hào mang đến chương trình giáo dục vũ đạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với mục đích giúp học viên đạt được khả năng cao nhất trong môi trường năng động, sáng tạo và có tính khích lệ.

Nhấn mạnh vào việc tập luyện vũ đạo an toàn, chương trình giảng dạy Vũ đạo tại SMPAA chú trọng vào việc:

  • Đào tạo kỹ thuật toàn diện và phù hợp nhất.
  • Xây dựng kiến thức và kỹ năng vũ đạo.
  • Tăng cường thể lực và sự linh hoạt của cơ thể.
  • Phát triển khả năng âm nhạc và nhịp điệu.
shutterstock_272347412