loreto

Quỹ từ thiện Loreto Kids Charity là một tổ chức Phi chính phủ Quốc tế được thành lập nhằm giúp giảm tình trạng nghèo khó của người dân thông qua việc mang nhiều cơ hội giáo dục có chất lượng đến các em học sinh khó khăn và khuyết tật. Kể từ năm 1997, Loreto đã giúp đỡ hơn 60,000 trẻ em thuộc các dự án khác nhau.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SMPAA luôn là một trong những đối tác nhiệt tâm cam kết ủng hộLoreto và các dự án từ thiện của tổ chức thông qua các sự kiện gây quỹ hay các dự án mang giáo dục âm nhạc và nghệ thuật đến trẻ em vùng sâu vùng xa. Nhân viên, học viên và phụ huynh SMPAA luôn chia sẻ, góp phần đem lại những thay đổi tích cực đến đời sống của những trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.