Chương trình giáo dục Âm nhạc tại SMPAA chú trọng vào quy trình 4 bước:

  • Xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng.
  • Áp dụng kiến thức và kỹ năng được học vào những thể loại âm nhạc khác nhau.
  • Khuyến khích khả năng sáng tạo thông qua kỹ năng ứng tấu và sáng tác âm nhạc.
  • Hoàn thiện kỹ năng âm nhạc thông qua trình diễn.

Học viên sẽ bắt đầu bằng giáo trình phù hợp với độ tuổi và cấp độ, nhằm chuẩn bị cho chương trình đào tạo của ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music ) và/hoặc của Trinity (Trinity College London), bao gồm thể loại Classical (Cổ điển) & Jazz, hay Rock & Pop.

DSC_0385