VIOLIN

Chương trình Violin tại SMPAA sẽ cung cấp cho học viên các nguyên tắc, kỹ thuật đàn Violin cơ bản và các bước nâng cao để chơi những bản nhạc yêu thích qua các phong cách và thể loại âm nhạc khác nhau.

shutterstock_135496241
shutterstock_120211558

CELLO

Chương trình Cello tại SMPAA sẽ mang đến cho học viên kiến thức cơ bản và kỹ thuật giúp học viên tạo ra những giai điệu đẹp từ cello ở nhiều hình thức âm nhạc khác nhau (độc tấu và thính phòng), các phong cách và thể loại âm nhạc thế giới và biểu diễn ứng tấu.