KHOA ÂM NHẠC : VOCAL RECITAL -“THANH NHẠC – SỰ KẾT NỐI KỲ DIỆU”

KỲ THI TRINITY ROCK&POP

MUSIC SHOWCASE – Kỳ I/2017

DANCE SHOWCASE – Kỳ I/2017

BUỔI WORKSHOP VÀ ĐÊM NHẠC JAZZ TỪ VIRGINIA MUSIC ADVENTURES (MỸ)

PIANO WORKSHOP featuring Adam Gyorgy

SOUL LIVE PROJECT: CHƯƠNG TRÌNH ACTORS’ WORKSHOPS

KHOA VŨ ĐẠO: CHƯƠNG TRÌNH DANCE RECITAL HỌC KỲ III/2016