UPCOMING NEWS

Web

Nhằm tôn vinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Học bổng Trịnh Công Sơn được thành lập bởi Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và SMPAA, với mục đích tạo điều kiện cho các tài năng âm nhạc/nghệ thuật có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển và theo đuổi sự nghiệp chuyên môn. Học bổng Trịnh Công Sơn đang tiếp nhận đơn xin xét tuyển học bổng trên toàn quốc đến hết tháng 4/2018.

Hãy chia sẻ thông tin để những tài năng âm nhạc có cơ hội phát huy được khả năng cao nhất của bản thân, được ươm trồng và phát triển về âm nhạc/nghệ thuật và được hỗ trợ toàn bộ học phí chương trình học chính khoá.

 

ARCHIVED