BUỔI WORKSHOP VÀ ĐÊM NHẠC JAZZ TỪ VIRGINIA MUSIC ADVENTURES (MỸ)

PIANO WORKSHOP featuring Adam Gyorgy

SOUL LIVE PROJECT: CHƯƠNG TRÌNH ACTORS’ WORKSHOPS

KHOA VŨ ĐẠO: CHƯƠNG TRÌNH DANCE RECITAL HỌC KỲ III/2016

THE YOUNG LYRICIST AUDITIONS

KHOA ÂM NHẠC: KỲ THI THỰC HÀNH CUỐI KHÓA III/2016 CỦA LỚP LÝ THUYẾT, CẢM THỤ VÀ SÁNG TẠO ÂM NHẠC

SMPAA: KỲ THI THỰC HÀNH CUỐI KHÓA HỌC KỲ III/2016

SOUL LIVE PROJECT: ĐÊM NHẠC GIÁNG SINH TỪ THIỆN “A LITTLE LOVE”