Chương Trình Gây Quỹ Đưa Việt Nam ra Thế Giới

MASTERCLASS HIP-HOP CÙNG GIẢNG VIÊN VŨ ĐẠO QUỐC TẾ TỪ HỘI ĐỒNG KHẢO THÍ VŨ ĐẠO ISTD – SAMANTHA VALE

KHOA ÂM NHẠC : VOCAL RECITAL -“THANH NHẠC – SỰ KẾT NỐI KỲ DIỆU”

KỲ THI TRINITY ROCK&POP

MUSIC SHOWCASE – Kỳ I/2017

DANCE SHOWCASE – Kỳ I/2017

BUỔI WORKSHOP VÀ ĐÊM NHẠC JAZZ TỪ VIRGINIA MUSIC ADVENTURES (MỸ)

PIANO WORKSHOP featuring Adam Gyorgy