Chương trình Tổng kết Học kỳ III/2017 khoa Vũ đạo đã mang đến những phần trình diễn sôi động và ấn tượng, đánh dấu một Học kỳ với nhiều năng lượng và sự sáng tạo. Qua những buổi học vũ đạo trên lớp, cùng với sự dìu dắt và truyền cảm hứng từ đội ngũ Giáo viên tâm huyết, các Học viên ngày càng trở nên năng động, sáng tạo, tự tin và trưởng thành hơn. 

Xem thêm hình ảnh trong album Chương trình Tổng kết Học kỳ III/2017 khoa Vũ đạo tại đây!