Là một tổ chức giáo dục được công nhận toàn cầu, sứ mệnh của ISTD (The Imperial Society of Teachers of Dancing) là giáo dục và nâng cao nhận thức về các bộ môn nghệ thuật vũ đạo ở tất cả các thể loại, cập nhật các kỹ thuật vũ đạo mới nhất cho các thành viên, duy trì và nâng tầm tiêu chuẩn giảng dạy và học tập. Vào tháng 10/2018, các Học viên Vũ Đạo SMPAA chuyên ngành Imperial Classical Ballet và Modern Jazz sẽ tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTD tại trường. Thông qua kỳ thi, Học viên sẽ được cung cấp hệ thống đánh giá vũ đạo, giúp đem lại cơ sở xác định sự tiến bộ và phát triển cũng như nâng cao kỹ thuật.

Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của SMPAA.