Little Lyricíst là chương trình vũ đạo mới tại SMPAA, hướng đến các học viên từ 8 đến 12 tuổi có thành tích cao trong học tập chính quy, có tài năng và niềm đam mê vũ đạo được công nhận bởi các giáo viên và ban cố vấn. Cùng SMPAA xem lại những hình ảnh trong buổi tuyển chọn thành viên mùa đầu tiên của nhóm Little Lyricíst nhé!

Xem thêm hình ảnh trong album Buổi tuyển chọn thành viên Little Lyricíst tại đây!