Cô Samantha Vale – Giảng viên vũ đạo nhiều kinh nghiệm đã từng tham gia các hội thảo, các dự án trên khắp nước Anh cũng như quốc tế cho mọi lứa tuổi và cấp độ. Cô là chuyên gia tư vấn và viết giáo trình cho bộ môn Street Dance của ISTD, nơi cô có thể truyền cảm hứng và đào tạo giáo viên và sinh viên trên toàn thế giới.

Lịch Masterclass:
18/10/2017 tại Soul Music & Performing Arts Academy (SMPAA):
• 16:30 – 17:30 dành cho Học viên dưới 10 tuổi
• 17:30 – 18:30 dành cho Học viên từ 11 tuổi trở lên

Số lượng tham gia giới hạn, vui lòng đăng ký trước để giữ chỗ.

Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại SMPAA hoặc đăng ký trực tuyến tại https://goo.gl/5tjY9K