Các sinh viên trong chương trình Học kỳ trên Biển (Semester At Sea) đã tham gia vào buổi học tìm hiểu âm nhạc dân gian Việt Nam tại SMPAA. Chương trình cũng là cơ hội giao lưu văn hóa và giới thiệu Việt Nam đến với thế giới thông qua âm nhạc & trình diễn nghệ thuật.

Xem thêm hình ảnh trong album Semester At Sea 2018 tại đây!