Với mong muốn kết nối, phát triển cộng đồng nghệ thuật sân khấu, ngày 25/02 vừa qua, chương trình Actors’ Workshops đã diễn ra thành công tại SOUL Live Project với sự hướng dẫn của những giáo viên quốc tế: Dale Keys, Neil Suarez, Emily Huckson, Ilse Torlin Zoerb, Keigan Page, Mark Bell.

Trong không gian hiện đại của SOUL Live Project, từng workshop mang đến cho các diễn viên triển vọng kiến thức chuyên sâu và thú vị đa dạng ở các thể loại Kịch nói – Ứng tấu – Vũ đạo – Thanh nhạc

Chuỗi chương trình Actors’ Workshops đã mang đến cho các diễn viên trẻ cơ hội tuyệt vời để khám phá những khía cạnh phức tạp của diễn xuất.