ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) – Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh là tổ chức giáo dục âm nhạc lớn nhất và một trong những nhà xuất bản âm nhạc uy tín tại Anh, đồng thời cũng là một trong những hội đồng khảo thí âm nhạc hàng đầu thế giới, với hơn 700,000 thí sinh dự thi tại 93 quốc gia hằng năm. Nền tảng của kỳ thi ABRSM chú trọng vào việc thúc đẩy học viên phát triển khả năng âm nhạc một cách toàn diện, bao gồm các kỹ năng trình diễn, kỹ thuật, biểu cảm, khả năng nghe và cảm thụ âm nhạc cũng như kiến thức nhạc lý, sự hiểu biết và tính sáng tạo.

happy_violinist_and_ensemble