Được thành lập vào năm 1904, ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) là một trong những hội đồng thi đánh giá về vũ đạo hàng đầu thế giới. ISTD bao hàm nhiều thể loại vũ đạo nhất hiện nay, từ Ballet Ballroom đến Commercial Hip-Hop hiện đại. Trong hơn 110 năm qua, ISTD đã mang đến những chương trình đào tạo tiêu chuẩn cho các giáo viên và giám khảo vũ đạo, giúp họ huấn luyện cho học viên trước các kỳ thi, đồng thời phát triển kỹ thuật mới và chia sẻ niềm đam mê vũ đạo.

SMPAA là Trung tâm Khảo thí vũ đạo đầu tiên tại Châu Á được ISTD công nhận, và cũng là Học viện đầu tiền tại Việt Nam áp dụng toàn diện phương pháp ISTD, giảng dạy bởi các giáo viên được ISTD chứng nhận.

istd