Trinity College London là hội đồng khảo thí quốc tế về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Thừa hưởng bề dày thành tựu trong việc đánh giá học thuật, Trinity College London tự hào mang đến một trong những bằng cấp uy tín nhất về âm nhạc trên toàn thế giới. Bao hàm tất cả các thể loại và phong cách âm nhạc, bằng cấp của Trinity mang đến sự lựa chọn đa dạng và phong phú từ âm nhạc cổ điển Classical & Jazz đến Rock & Pop hiện đại.

SMPAA là Trung tâm Khảo thí đầu tiên được Trinity College London công nhận tại Việt Nam, và là Học viện đầu tiên áp dụng toàn diện và đầy đủ tất cả giáo trình Trinity.

Trinity