Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ sừng tê giác chính trên thế giới. Để giải quyết vấn nạn này, SMPAA đồng hành cùng Wilderness Foundation Châu Phi thực hiện các hoạt động góp phần giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Văn phòng dự án Forever Wild Rhino Protection đặt trụ sở tại SMPAA, với mục tiêu cụ thể chú trọng vào việc giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam, cũng như nâng cao nhận thức về các vấn đề bất hợp pháp liên quan đến động vật hoang dã nói chung. Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, nhân viên, học viên và phụ huynh SMPAA đã và đang đồng hành cùng chiến dịch bảo vệ loài tê giác. Đây cũng là cam kết của chúng tôi để đảm bảo rằng các thế hệ Việt Nam tương lai được hưởng những lợi ích đầy đủ từ sự đa dạng cảnh quan và bảo tồn động vật hoang dã.

rhino